Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Zorg en begeleiding

Ons onderwijs

Zorg en begeleiding

Op de Van Lingenschool hebben we oog voor elke leerling.

Tijdens de activiteiten op school observeren we de kinderen en bijzonderheden houden we bij. Voelt een kind zich prettig in de klas? Is er reden tot zorg, dan nemen we direct contact op met u als ouder.

Maatwerk

Naast de algemene onderwijsbehoefte van een kind heeft elk kind specifieke behoeften. Heeft uw kind meer uitdaging of meer hulp nodig, dan bieden we deze op maat.

Externe experts

Signaleren we problemen die extra onderzoek vragen? Dan kunnen we een beroep doen op externe experts waar we nauw mee samenwerken. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder.

 

Samenwerking met deskundigen

Onze school werkt nauw samen met verschillende deskundigen in school. We bieden deze specialisten ruimte in onze school aan om met leerlingen te werken die hun ondersteuning kunnen gebruiken. Voor ons is dat fijn, want zo kan hulp snel worden ingezet en zijn de communicatielijnen kort. De intern begeleider is altijd de schakel tussen school en hulpverlener. Met vragen over de zorg, kunt u altijd bij de intern begeleider terecht. In de Van Lingenschool zijn de volgende deskundigen actief:

  • Kinderfysiotherapie Morel
  • Intraverte
  • RID
  • Schoollogopedist
  • Jeugdarts
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Lezen