Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Pestpreventie

Ons onderwijs

Pestpreventie

Een veilige omgeving voor uw kind is voor ons prioriteit.

 

Een veilige omgeving voor uw kind is voor ons prioriteit. In de lessen besteden we aandacht aan samen leven en werken en we organiseren regelmatig kringgesprekken. Hoe ga je met elkaar om? Hoe zorgen we dat iedereen het fijn heeft met elkaar?

Pestgedrag en discriminatie worden op de Van Lingenschool niet getolereerd. We hanteren hierbij een antipestprotocol en hebben 2 anti-pest-coördinatoren bij wie een kind altijd terecht kan.

Wilt u het antipestprotocol inzien? Dat mag uiteraard. U kunt hiervoor terecht op onze school.