Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Christelijke identiteit

De Van Lingenschool is een protestants-christelijke school

Christelijke identiteit

De Van Lingenschool is de enige protestants-christelijke school in Zetten.
Gods liefde, de zorg voor elkaar en de zorg voor de schepping hebben bij ons een belangrijke plaats.

42

Christelijke basisschool

Dat merken de kinderen elke dag. De christelijke identiteit is duidelijk zichtbaar in de normen en waarden die we onze leerlingen op de Van Lingenschool meegeven. Ook beginnen en eindigen we elke dag met gebed. We vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liederen en besteden bijzondere aandacht aan de vieringen rondom de christelijke feestdagen.

dichterbij-web

Inspirerende thema’s

Christen-zijn neem je namelijk mee in alles wat je doet. Op school inspireren we de kinderen door thema’s te bieden die hen laten nadenken over onderwerpen als eerlijkheid, arm en rijk en duurzaamheid.

zingende-kinderen-school-zetten-vanlingen

Lied van de week

Elke week leren de groepen een ‘lied van de week’. Het lied sluit aan bij de Bijbelverhalen die in die week worden verteld. De liedjes die worden aangeleerd passen bij de leeftijd van de leerlingen.