Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

De MR

De medezeggenschapsraad

De MR van De Van Lingenschool

De medezeggenschapsraad (MR) van de Van Lingenschool denkt en praat mee over beleidszaken waar het bestuur verantwoordelijk voor is. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies en doet ook zelf voorstellen. Belangenbehartiging van leerlingen hoort ook bij de taken van de MR.

 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van de Van Lingenschool. Ze vergaderen regelmatig en informeren de ouders van de Van Lingenschool via een eigen nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via de Parro app met alle ouders gedeeld.

GMR

De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken.