Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Privacy

Privacy

Als ouder/verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de privacy van uw kind op school in goede handen is. Wij vinden die privacy van grote waarde. We doen er zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Digitale leermiddelen 

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt ook De Van Lingenschool namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

Persoonsgegevens 

Voor een goede onderwijskundige begeleiding van leerlingen verwerken wij gegevens van uw kind digitaal via de computer. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en ook Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op school gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Het gaat dan om het leerlingenadministratiesysteem, maar ook om educatieve software. Om oefeningen te kunnen maken op de computer en om de leraar inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Bij educatieve software gaat het om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, geslacht en de klas van het kind. Daarnaast gaat het om enkele gegevens over onze school zelf. De school zal ervoor zorgen, dat dit op de meest veilige en zorgvuldige manier gebeurt. We gebruiken niet meer gegevens dan werkelijk noodzakelijk.

Foto’s 

Zorgvuldig omgaan met privé-gegevens geldt ook wanneer we het hebben over het plaatsen van foto’s op internet, gemaakt in schoolverband. De school plaatst alleen foto’s van leerlingen op de website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief, wanneer ouders in Parro aan hebben gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. De school zal er altijd voor zorgen, dat dit ‘gepaste’ foto’s zijn en nooit in bepaalde ongewenste situaties.

Wij gaan ervan uit dat ouders verantwoord omgaan met het plaatsen van foto’s op sociale media of internet, bijvoorbeeld van excursies. 

Privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Stichting CPOV e.o. verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Onze stichting vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving: de stichting CPOV e.o. is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

Daarbij hebben betrokkenen ook rechten.

In het kader van de Meldplicht datalekken heeft de Stichting CPOV e.o. een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld: mevrouw A. Groen: a.groen@cedgroep.nl of telefonisch 010 407 1599

Daarnaast is er een Security Officer (SO) van de Stichting: Erik van Manen: privacy@cpov.nl of telefonisch 0318 519 076

Bij hen kunt u altijd rechtstreeks terecht voor vragen of meldingen.
Dit alles staat beschreven in het Privacyreglement en de Privacy-toelichting.

De privacy-toelichting is hier te downloaden. Het privacyreglement kunt u hier lezen