Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

Ons team

Ontdek wie wij zijn

Enthousiast team

De Van Lingenschool heeft een enthousiast team leerkrachten. Elke schooldag onderwijzen, begeleiden en stimuleren zij de leerlingen op onze school om tot bloei te komen.

Naast groepsleerkrachten beschikt de Van Lingenschool over:

  • Een intern begeleider, die alle zorgtaken coördineert
  • Een ICT-coördinator, die verantwoordelijk is voor een optimale inzet van ICT op school
  • Een interne coördinator opleidingen, die stagiaires begeleidt
  • Een schoolassistente die leerkrachten ondersteunt en huishoudelijke en administratieve taken verricht
  • Een administratieve kracht voor de financiële en personeelsadministratie


Managementteam Van Lingenschool

De Van Lingenschool wordt geleid door Lisanne Tasma en Elly de Boer.