Ons team

Ontdek wie wij zijn

Onze samenwerking

De kwaliteit van een muziekstuk wordt bepaald door de samenwerking van alle orkestleden. In onze school is dat niet anders. Het werken in teamverband vinden wij als team en directie erg belangrijk. We zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van onze school. In onze samenwerking zorgen we voor elkaar en stimuleren we elkaar om te groeien.
Voor de uitvoering van een muziekstuk is de akoestiek in de concertzaal van wezenlijk belang. Die akoestiek zie je niet, maar is altijd aanwezig. Voor onze school is de akoestiek de sfeer in de school. De samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Zonder dat lukt het ons niet om de grondtoon in onze school zuiver te houden.

Het team

Ons team bestaat uit 24 personen, verdeeld over 10 groepen. Binnen onze school werken naast leerkrachten ook een conciërge, administratief medewerkster en onderwijsassistenten. Daarnaast bieden wij jaarlijks studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. Het managementteam zorgt voor de interne aansturing van alle activiteiten in school.


Scholing

Scholing zorgt ervoor dat we goede kwaliteit onderwijs kunnen bieden. Elk jaar bepalen we waarin we ons willen nascholen. Deze nascholing vindt plaats op teamniveau en is dus verplicht voor alle leraren. Ook krijgen individuele personeelsleden de kans om cursussen te volgen.