Binnenkort meer informatie over onze school op deze website.

ds. Van Lingenschool

Christelijke basisschool Zetten

ds. Van Lingenschool

Op de ds. Van Lingenschool wordt uw kind gezien en gekend. Circa 170 leerlingen leren, spelen en ontwikkelen zich hier, vanaf hun 4de tot de dag dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Onze school bevindt zich letterlijk en figuurlijk in het hart van Zetten. 

 

Zonder relatie geen prestatie

Wij geloven dat zonder relatie geen prestatie mogelijk is. Daarom hebben we op de Van Lingenschool ruimschoots aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling. We leren kinderen dat iedereen uniek is en het belang van respect voor elkaar. We streven naar een veilige, vertrouwde en gezellige sfeer op school. Leerkrachten doen er alles aan om het beste uit uw kind te halen. We willen dat uw kind veel leert, én met plezier naar school gaat. Je kunt jezelf pas goed ontplooien als je samenleeft.

 

Dominee Van Lingen

De ds. Van Lingenschool is vernoemd naar dominee van Lingen, een voorvechter van christelijk onderwijs in Zetten. In 1864 richtte hij een gymnasium op in Zetten, de eerste christelijke middelbare school in Nederland. Aan het gymnasium was een internaat verbonden, waar dominee en mevrouw Van Lingen de leiding hadden. Dominee Van Lingen richtte ook een school voor meisjes op.

Missie en visie

Op de Van Lingenschool staan we voor kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan over zowel cognitieve als sociale vaardigheden beschikken waarmee zij zelfstandig, vol zelfvertrouwen en met plezier in het leven staan. Vanuit onze christelijke identiteit leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. 

Elk kind tot bloei!

Elk kind tot bloei laten komen. Dat is wat we willen symboliseren met ons logo. De fruitboom is ook een knipoog naar de geografische locatie van de school in de Betuwe. Het logo symboliseert bloei, groei en het afwerpen van vruchten. Ook verwijst de boom met haar vruchten in verschillende vormen en kleuren, naar een kind als onderdeel van een groter geheel. Elk kind mag zijn of haar plek innemen in de school en de maatschappij: er is ruimte voor de eigen identiteit.  

Kernwaarden

Kwaliteit

Op de Van Lingenschool staat de kernwaarde ‘kwaliteit’ voor het bieden van goed onderwijs. We vinden het belangrijk om bij kennis- en vaardigheidsontwikkeling steeds aandacht te hebben voor de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. We hanteren hierbij het directe instructiemodel. Op die manier differentiëren we in instructie en aanbod en zorgen we ervoor dat ieder kind kan groeien en het beste uit zichzelf kan halen. Met een duidelijke zorgstructuur volgen we de ontwikkeling van leerlingen systematisch. Onze school werkt volgens ‘De Betere Basisschool’, een integrale aanpak om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen door team- en individuele scholing. Zo bewaken en verbeteren we samen voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs.

Veiligheid

‘Veiligheid’ omvat sociale, psychische en fysieke veiligheid voor ieder kind en iedere leerkracht. Ieder mag zijn mening geven. We zien naar elkaar om en luisteren naar elkaar. Elke ochtend begroeten we de kinderen bij de deur van de klas. We zijn voorspelbaar in ons handelen. Regelmatig vindt er een veiligheidsmeting plaats onder kinderen, ouders en team.
Als team starten en eindigen we de dag door even bij elkaar te zitten met een kop thee/ koffie.

Respect

‘Respect’ betekent op de Van Lingenschool rekening houden met elkaar, elkaar waarderen en accepteren. Dit betekent dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Tijdens ‘de Gouden weken’ aan het begin van ieder schooljaar en ‘de Zilveren Weken’ na de kerstvakantie besteden we extra aandacht aan de kernwaarde ‘respect’ door in de groepen te spreken over de manier waarop we met elkaar willen omgaan. We maken groepsafspraken en oefenen deze ook met elkaar.

Op onze school is iedereen welkom.

Plezier

Wij zien plezier als de basis voor ontwikkeling. School is leuk! We delen en vieren met elkaar. Zo gaan we bijvoorbeeld jaarlijks op kamp met groep 6, 7 en 8, hebben we om het jaar een startfeest, organiseren een paar keer per jaar een sing-in en delen we jaarlijks een zelfgemaakt presentje uit aan de bewoners van de Loohof.