Ziek melden

Meld je kind op tijd af

Jouw kind ziek?

Neem contact op! 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede zorg, opvang en begeleiding van je kind(eren). Is je zoon of dochter afwezig door ziekte? We stellen het op prijs als je dit voor 08.30 uur bij ons meldt. Dit kan heel handig via Parro, persoonlijk of telefonisch.

Zonder schriftelijke of telefonische toestemming van de ouder(s) mogen onze leerlingen niet op eigen gelegenheid naar huis gaan. Wordt een leerling onder schooltijd ziek, dan nemen we telefonisch contact met je als ouders/verzorgers op om je zoon of dochter op te (laten) halen.